Segunda Rueda – Sub 13 Damas

PRIMERA FECHA: DOMINGO 29 de OCTUBRE DE 2017

HORA EQUIPO 1 SCORE 1 EQUIPO 2  SCORE 2 COLISEO
13:30 REAL CLUB CHOCALLA 22 REAL CLUB SAN ISIDRO 44 EOFAP
14:45 NAVAL B 29 NAVAL A 50 EOFAP
16:00 REGATAS 52 CIRCOLO 59 EOFAP

SEGUNDA FECHA: DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA EQUIPO 1 SCORE 1 EQUIPO 2  SCORE 2 COLISEO
15:00 REAL CLUB SAN ISIDRO  74 CIRCOLO 40 CE REGATAS
16:15 NAVAL A  39 REAL CLUB CHOCALLA 29 CE REGATAS
17:30 NAVAL B 19 REGATAS 38 CE REGATAS

TERCERA FECHA: DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA EQUIPO 1 SCORE 1 EQUIPO 2  SCORE 2 COLISEO
15:00 CIRCOLO  52 REAL CLUB CHOCALLA 47 CE REGATAS
16:15 REAL CLUB SAN ISIDRO  52 NAVAL B 15 CE REGATAS
17:30 REGATAS 39 NAVAL A 57 CE REGATAS

CUARTA FECHA: DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA EQUIPO 1 SCORE 1 EQUIPO 2  SCORE 2 COLISEO
 15:15 REAL CLUB CHOCALLA  26 NAVAL B 30 EOFAP
 16:30 NAVAL A 32 CIRCOLO 20 EOFAP
17:45 REGATAS 27 REAL CLUB SAN ISIDRO 52 EOFAP

QUINTA FECHA: DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA EQUIPO 1 SCORE 1 EQUIPO 2  SCORE 2 COLISEO
 15:30 NAVAL B  26 CIRCOLO  42 EOFAP
 16:45 REAL CLUB CHOCALLA 47 REGATAS 30 EOFAP
 18:00 REAL CLUB SAN ISIDRO 40 NAVAL A 29 EOFAP